• slidebg1

  Huisreglement Kitten te koop

  Even ons reglement met u mededelen.
Reglement kittentekoop.

 

 1. Woordverklaringen:
  1. Gebruiker: zijn zij die de site gebruiken om hun gegevens te plaatsen of om gegevens te gebruiken.
  2. Beheerder: is die dat de site onderhout en of gemaakt heeft.
  3. Diensten: de diensten die kittentekoop aanbiedt op internet.
 2. Gebruik van site:
  1. De gebruiker mag geen gegevens plaatsen in strijd met de wet of in strijd is met de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor communicatie over het internet en in strijd met de opzet van deze site. Elk kitten moet in het bezit van een stamboom van een door ons erkend ras (selecteerbaar op de site) of moet in aanvraag zijn door een cattery die aangesloten is bij en door ons erkende clubs in binnen en of buitenland. Het aanprijzen publiceren van katten en kittens is anders verboden.
  2. Al de geplaatste gegevens mogen niet dubbel geplaatste worden.
  3. Al de opgeladen foto's zijn vrij van copywrite en vrij te gebruiken door de beheerder. Indien blijkt dat er een of ander recht is op een geplaatste foto, dan is de gebruiker verantwoordelijk. En zal de gebruiker ook instaan voor de eventuele vorderingen.
  4. De gebruiker zet geen teksten online die afbraak doen aan de site of bezoekers er van.
  5. De gebruiker zet geen onjuistheden of valse gegevens zoals adres en foutief ras op de site (dit word streng gecontroleerd en verwijderd).
  6. De gebruiker zorgt er voor dat de opgeladen bestanden niet besmet zijn met virussen, wormen e.a.
  7. Al de diensten die aangeboden worden door kittentekoop worden enkel gebruikt voor
  8. Het aanprijzen van katten en kittens en eventueel voor het plaatsen van een link. Deze link moet wel verwijzen naar een site die informatie geeft over de kat en het ras waar deze is onder geplaatst.
 3. Aansprakelijkheid beheerder:
  1. De beheerder is niet aansprakelijk voor transacties, verkopen en afspraken, die via onze diensten tot stand komen.
  2. De beheerder is niet aansprakelijk voor informatie, foto's en ander materiaal dat de gebruiker publiceert en of beschikbaar/ openbaar maakt met behulp van onze diensten
 4. Bevoegdheden beheerder:
  1. De beheerder is gerechtigd en dit zonder voorafgaande verwittiging of toestemming van de gebruiker om advertenties en of linken te verwijderen.
  2. De beheerder kan ook diensten blokkeren van bepaalde gebruiker(s) als deze in strijd zijn met de opzet van deze site.
  3. De beheerder zal opgegeven gegevens controleren, daar waar een valse adres, gemeente, telefoon of email adres werd opgegeven zullen direct en zonder te verwittigen direct worden verwijderen. In geval van een betaalde advertentie of lidgelden worden niet terug betaald.
  4. De beheerder zal opgegeven advertentie controleren, daar waar een foute gegevens worden opgegeven zoals ras, kleur, ouders of info wanneer ze weg mogen (voor 12 weken) of andere foute informatie zullen direct en zonder te verwittigen direct volledig worden verwijderen. In geval van een betaalde advertentie of lidgelden worden niet terug betaald.
  5. De beheerder kan voor aanpassingen en of verbeteringen sommige diensten tijdelijk uitschakelen.
  6. De beheerder kan en dit zonder persoonlijke verwittiging van elke gebruiker de huisregels(regelement) aanpassen.

Regelement geldig vanaf 26/10/2020 en vervangt alle vorige.

 


Kitten te koop

kittentekoop.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de door derden op de website geplaatste informatie. Het is de eigenaars van deze site uitdrukkelijk toegestaan eventueel geplaatst info en aanbod te verwijderen mochten zij dit nodig achten. Indien opmerkingen en of klachten kan je een mail sturen naar kittentekoop.be

Volg ons op Facebook
Willekeurige foto uit ons bestand
  kittentekoop foto van Panis Linde
  © Panis Linde
� Copyright 2017 Kitten te koop design by PubliDesign